Đăng nhập
Support online
Email
Call me!
Email
Hotline
0919119196
Khóa học CEO chuyên nghiệp TVC 360 2
Xem tin tức

HOT X5 – HỌC KHÔNG GIỚI HẠN

HOT X5 – HỌC KHÔNG GIỚI HẠN

HOT X5 – HỌC KHÔNG GIỚI HẠN

Thiếu hụt nhân tài cùng với hạn chế về kỹ năng nghề nghiệp, đang có những tác động tiêu cực ảnh hưởng lớn tới sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp. Do đó, đào tạo nguồn nhân lực đang trở thành yêu cầu cấp bách của mỗi công ty. Nhưng việc chi trả ngân sách hàng năm cho công tác đào tạo  còn gặp nhiều khó khăn,bất cập và chưa hợp lý. Để tháo gỡ những trở ngại trên cùng sự phát triển của cộng đồng Doanh nghiệp  Việt . GED đã  triển khai một chương trình nhằm liên kết các doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu công ty mang tên
                                          “HOT X5 – HỌC KHÔNG GiỚI HẠN”

QUYỀN LỢI THAM GIA

Ø Được tham gia 10 khóa học tại GED
Ø Được tư vấn về quản trị doanh nghiệp
Ø Được cấp chứng chỉ của GED
Ø Được tham gia hội thảo chuyên đề
 
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
 
Ø Doanh nghiệp/Cá nhân chỉ đóng 10.000.000đ cho giá trị 10 khóa học
Ø Doanh nghiệp/Cá nhân được đăng kí tối đa 2 học bổng
Ø Được Tặng hoặc chuyển đổi khóa học có giá trị khóa học tương đương
Ø Học bổng có giá trị sử dụng 3 năm
 
HỘI ĐỒNG GIẢNG VIÊN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

giang-vien-hot-x5

 

Chi tiết xem tại : http://doanhnhan.edu.vn/khoa-hoc/hot-x5-hoc-khong-gioi-han/ 

học viện doanh nhân 1 GEDDIGITAL