Đăng nhập
Support online
Email
Call me!
Email
Hotline
0919119196
Khóa học CEO chuyên nghiệp TVC 360 2
Xem tin tức

Lịch khai giảng các khóa học

Thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Lịch khai giảng

HÀ NỘI

STTKhóa họcKhai giảngGiờ học Thời lượngHọc phí
1 Khóa học Kinh doanh trực tuyến từ A đến Z 20/03/2016 09h - 17h   12 buổi 8.000.000 VNĐ/KH/HV
2 Khóa học CEO Đào tạo giám đốc điều hành 06/12/2015 09h - 17h   72 tiết/ 18 buổi/ 09 tuần 8.400.000VNĐ/HV/KH (Ưu Đãi 7.600.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
3 Khóa học kỹ năng giao tiếp và bán hàng 22/12/2015 18h-21h   16 tiết/ 4 buổi/ Liên tiếp 1.200.000 VNĐ/HV/KH
4 Khóa học CCO Đào tạo Giám đốc kinh doanh 17/12/2015 18h-21h   52 tiết/ 14 buổi/ 07 tuần 6.400.000 VNĐ/HV/KH (Ưu đãi 5.800.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
5 Khóa học Train The Trainer - Đào tạo Giảng viên/Huấn luyện viên 05/03/2016 09h - 17h   20 tiết/05 buổi 3.600.000VNĐ/HV/KH (Ưu đãi 3.200.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
6 Khóa học PA Đào tạo trợ lý giám đốc 02/03/2016 18h-21h   24 tiết/ 06 buổi 2.400.000 VNĐ (Ưu đãi 1.900.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
7 Khóa học CFO Đào tạo giám đốc tài chính 21/02/2016 09h-17h   56 tiết/ 14 buổi/ 07 tuần 6.400.000 VNĐ/HV/KH ( Ưu đãi 5.800.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
8 Khóa học CMO Đào tạo giám đốc marketing 25/02/2016 09h-17h   56 tiết/ 14 buổi/ 07 tuần 6.400.000VNĐ/HV/KH( Ưu đãi 5.800.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
9 Khóa học CPO Đào tạo Giám đốc Nhân sự 28/02/2016 09h -17h   48 tiết/ 12buổi/ 06tuần 5.600.000VNĐ/HV/KH ( Ưu đãi 4.800.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
10 Khóa học kỹ năng đàm phán và thuyết trình 05/03/2016 09h-17h   16tiết/4 buổi 1.200.000 VNĐ/HV/KH ( Ưu đãi giảm học phí 5-10% với Nhóm học viên đăng kí )

HỒ CHÍ MINH

STTKhóa họcKhai giảngGiờ học Thời lượngHọc phí
1 Khóa học Kinh doanh trực tuyến từ A đến Z 20/03/2016 9h - 17h   12 buổi 8.000.000 VNĐ/HV/KH
2 Khóa học CEO Đào tạo giám đốc điều hành 06/12/2015 09h - 17h   72 tiết/ 18 buổi/ 09 tuần 8.400.000VNĐ/HV/KH (Ưu Đãi 7.600.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
3 Khóa học kỹ năng giao tiếp và bán hàng 22/12/2015 18h - 21h   16 tiết / 4 buổi 1.200.000 VND/KH/HV
4 Khóa học kỹ năng đàm phán và thuyết trình 05/03/2016 18h-21h   16tiết/4 buổi 1.200.000 VNĐ/HV/KH ( Ưu đãi giảm học phí 5-10% với Nhóm học viên đăng kí )
5 Khóa học CFO Đào tạo giám đốc tài chính 25/02/2016 18h - 21h   56 tiết/ 14 buổi/ 07 tuần. 6.400.000 VNĐ/HV/KH ( Ưu đãi 5.800.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
6 Khóa học CCO Đào tạo Giám đốc kinh doanh 17/12/2015 18h - 21h   56 tiết/14 buổi/7 tuần 6.400.000VNĐ/HV/KH (Ưu đãi 5.800.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
7 Khóa học phong thủy trong kinh doanh 05/03/2016 09h-17h   16 tiết/ 04 buổi 1.600.000VNĐ/HV/KH (Ưu Đãi 1.200.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
8 Khóa học CPO Đào tạo Giám đốc Nhân sự 28/02/2016 09h -17h   48 tiết/ 12buổi/ 06tuần 5.600.000VNĐ/HV/KH ( Ưu đãi 4.800.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
9 Khóa học Train The Trainer - Đào tạo Giảng viên/Huấn luyện viên 05/03/2016 09h - 17h   20 tiết/05 buổi 3.600.000VNĐ/HV/KH (Ưu đãi 3.200.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
10 Khóa học PA Đào tạo trợ lý giám đốc 02/03/2016 18h-21h   24 tiết / 6 buổi 2.400.000 VNĐ (Ưu đãi 1.900.000 VNĐ khi nộp phí trước 10 ngày khai giảng)
học viện doanh nhân 1 GEDDIGITAL